Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 14 listopada 2012r na sprzedaż i dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek dla potrzeb wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul.Gołębia 24 ( z wyłączeniem Collegium Medicum)- Nr CRZP/UJ/654/2012

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

   Termin składania ofert:  22.11.2012r, godz.09:00 23.11.2012,godz.11:00

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03