Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 14.11.2012r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i projektora dla Instytutu Socjologii UJ Nr sprawy CRZP/UJ/663/2012

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 22.11.2012r. godz. 11:00

   Uwaga: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 14.11.2012r. (zmiana terminu składania ofert) )

  Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia SIWZ w części I, zmiana terminu składania i otwarcia ofert

  Informacja o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania w części II do VI

  Informacja o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania w części I

  Informacja o uchyleniu decyzji wyboru oferty najkorzystniejszej i ponownym rozstrzygnięciu postępowania w części I

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03