Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 15.11.2012r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych UJ Nr sprawy CRZP/UJ/638-640,646/2012

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 23.11.2012r. godz. 11:05

  Informacja o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania część I

  Informacja o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania część II, III, IV

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03