Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 16.11.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawy w zakresie zakupu i dostawy komputera przenośnego 17 calowego z wyposażeniem dodatkowym i oprogramowaniem o parametrach technicznych, wskazanych w załączniku A do SIWZ, na potrzeby Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, mieszczącego się w Krakowie, kod: 30-059, przy ul. Reymonta 4, nr sprawy CRZP/UJ/645/2012

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 26.11.2012r., godz. 10:00

    Informacja o unieważnieniu postępowania


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03