Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 16.11.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy prac projektowych i robót budowlano-montażowych, związanych z realizacją nowego budynku przeznaczonego dla potrzeb WPiA UJ, zlokalizowanego przy ul. Krupniczej w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/589/2012

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

   Uwaga: Modyfikacja SIWZ z dnia 30.11.2012r. )

   Uwaga: Ogłoszenie z dnia 30.11.2012r. o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w BZP nr 242771 - 2012 data 16.11.2012 r. )

  Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 12.12.2012r.

  Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 21.12.2012r.

  Załącznik B do SIWZ i do pytań i odpowiedzi z dnia 21.12.2012r.

   Uwaga: Ogłoszenie z dnia 21.12.2012r. o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w BZP nr 242771 - 2012 data 16.11.2012 r. )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 08.01.2013r. )

  10.12.2012r., godz. 11:00 07.01.2013r., godz. 11:00 14.01.2013r., godz. 11:00

   Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03