Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Zawiadomienie o o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie Wykonawcy na przygotowanie indywidualnego projektu graficznego, składu oraz wydruku kalendarza wielokartowego na rok 2013 a także dostarczenie kopert o rozmiarze umożliwiającym spakowanie kalendarza wewnątrz w liczbie odpowiadającej nakładowi w ramach projektu "Nowum – Nauka, Osiągnięcia, Wiedza, Upowszechnianie, Marketing" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IV, Działanie. 4.2. "Rozwój kwalifikacji kadr system B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym”. Nr sprawy CRZP/UJ/668/2012.

  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03