Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 16.11.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i instalacyjnych dotyczących wyniesienia lokalnego systemu BMS z realizowanego budynku MCB do budynków UJ mieszczących centralny system BMS, zlokalizowanych, przy ul. Gronostajowej w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/609/2012

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 22.11.2012r. )

   Uwaga: Ogłoszenie z dnia 22.11.2012r. o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w BZP nr 243051 - 2012 data 16.11.2012 r. )

   Uwaga: Modyfikacja SIWZ z dnia 30.11.2012r. )

   Uwaga: Ogłoszenie z dnia 30.11.2012r. o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w BZP 243051 - 2012 data 16.11.2012 r. )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 06.12.2012r. )

  30.11.2012r., godz. 10:00 06.12.2012r., godz. 10:00 12.12.2012r., godz. 10:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 21.12.2012r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03