Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 16.11.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy monitora LED 27 cali dla potrzeb Instytutu Psychologii UJ w Krakowie (31-120) przy al. Mickiewicza 3. Nr sprawy: CRZP/UJ/617/2012 - POWT.

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 26.11.2012 r., godz. 11:00

     Do Pobrania: ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU (WYNIKU) POSTĘPOWANIA

     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03