Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 27.08.2008 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego w szczególności: kopiarki cyfrowej, dwóch (2) projektorów multimedialnych oraz trzech (3) notebooków dla Wydziału Filologicznego UJ (CRZP/UJ/302, 303 i 304, 305 /2008)

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 08.09.2008r., godz. 11:00

  Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w cześci II lit. b)

   Do Pobrania: Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania oraz odrzuceniu oferty w części III postępowania

   Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03