Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 20.11.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę serwera dla Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania CRZP/UJ/633/2012)

 •  Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  28.11.2012 r., godz. 10.00 30.11.2012 r., godz. 10.00

   Uwaga: Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu )

   Uwaga: Odpowiedzi na pytania do SIWZ wraz z przedłużeniem terminu składania ofert )

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03