Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 21.11.2012r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych UJ Nr sprawy CRZP/UJ/682-683/2012

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 29.11.2012r. godz. 11:00

    Informacja o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania w części I oraz uniewaznieniu postepowania w części II i III

    Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03