Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 22.11.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zestawów komputerowych, notebooka, drukarek laserowych oraz projektora multimedialnego dla potrzeb Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/657-658/2012

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 30.11.2012 r., godz. 11:00

     Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03