Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 22.11.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy notebooka 15,4 cala dla potrzeb Zespołu Portalu Uniwersyteckiego UJ w Krakowie (31-113) przy ul. Straszewskiego 25/4a. Nr sprawy: CRZP/UJ/623/2012 - POWT.

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 03.12.2012 r., godz. 09:00

     Do Pobrania: ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03