Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 22.11.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy czterech skanerów A4 oraz zestawu składającego się z sieciowego serwera plików wraz z dwoma dyskami i zasilaczem awaryjnym dla potrzeb Biblioteki Wydziałowej WZiKS UJ w Krakowie (30-348) przy ul. Prof. Łojasiewicza 4. Nr sprawy: CRZP/UJ/647/2012

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 03.12.2012 r., godz. 10:00

     Do Pobrania: ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU (WYNIKU) POSTĘPOWANIA

     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03