Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 22.11.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego w postaci laptopa 15,6 cala, dwóch zestawów komputerowych, monitorem LED 19 cal wraz z klawiaturą USB dla potrzeb jednostek organizacyjnych UJ w Krakowie (31-007) przy ul. Gołębiej 24. Nr sprawy: CRZP/UJ/655/2012

 •  Uwaga: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 22.11.2012 r. )

   Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 03.12.2012 r., godz. 12:00

   Do Pobrania: ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU (WYNIKU) POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE CZĘŚCI II ORAZ O UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI III ORAZ IV POSTĘPOWANIA

   Do Pobrania: ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU (WYNIKU) POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE CZĘŚCI I

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03