Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 22.11.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy mikroskopu badawczego z systemem kontrastu interferencyjnego (DIC) dla potrzeb Instytutu Zoologii UJ w Krakowie (30-387) przy ul. Gronostajowej 9. Nr sprawy: CRZP/UJ/662/2012

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  03.12.2012 r., godz. 13:00


   Do Pobrania: PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ

   Do Pobrania: ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU (WYNIKU) POSTĘPOWANIA

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03