Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 25.11.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem o parametrach technicznych i ilościach wskazanych w załączniku A do SIWZ, na potrzeby Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr sprawy CRZP/UJ/717/2012

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 04.12.2012r., godz. 09:00

     Informacja o unieważnieniu postępowania


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03