Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 26.11.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Chemii UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/697,698,738/2012

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 04.12.2012r., godz. 10:00

   Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 1

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania w części 3

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu oraz uniewaznieniu postępowania w części 2

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03