Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 26.11.2012r. o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki w oparciu o postanowienia art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. a) i b) ustawy PZP, na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia usług polegających na pełnieniu funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją dodatkowych robót budowlano-montażowych związanych z budową obiektu Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, nr sprawy CRZP/UJ/676/2012

  • Ogłoszenie z dnia 11.01.2013r. o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03