Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 26.11.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników i materiałów laboratoryjnych w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania CRZP/UJ/741/2012)

 •  Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

  04.12.2012 r., godz. 10.00 07.12.2012 r., godz. 10.00 10.12.2012 r., godz. 10.00

   Uwaga: Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu )

   Uwaga: Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert )

   Uwaga: Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu )

   Uwaga: Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu )

  Odpowiedzi na pytania

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03