Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 27.11.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy jednego notebooka dla Działu Nauczania Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy: CRZP/UJ/535/2012

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 05.12.2012 r. godz.: 11:00


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03