Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 01.12.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie przeglądów, konserwacji i naprawy instalacji sygnalizacji pożaru oraz innych urządzeń przeciwpożarowych w obiektach UJ, położonych na terenie miasta Krakowa i w Modlnicy koło Krakowa. Nr sprawy: CRZP/UJ/699/2012.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  Załącznik 1 do SIWZ

  Załącznik 2 do SIWZ

  16.01.2013r., godz. 11:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 06.02.2013r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03