Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 03.12.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z wykonaniem przyłącza i instalacji wodociągowej wraz z budową hydroforni oraz jej zasilania, dla Collegium Polonijnego UJ, w rejonie ul. Jodłowej w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/679/2012

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 11.12.2012r. )

  Załącznik B do SIWZ oraz pytań i odpowiedzi z dnia 11.12.2012r.

  18.12.2012r., godz. 10:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 17.01.2013r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03