Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 03.12.2012r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych UJ Nr sprawy CRZP/UJ/728/2012

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 11.12.2012r. godz. godz. 11:00

  Informacja o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania w części od II do IV

  Infiormacja o unieważnieniu postępowania w części I

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03