Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 03.12.2012r. o przetargu nieograniczonym na zakup i sukcesywną dostawę oleju grzewczego dla potrzeb kotłowni olejowej Obserwatorium Astronomicznego UJ Nr sprawy CRZP/UJ/727/2012

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 12.12.2012r. godz. 11:00

  Ogłoszenie z dnia 10.12.2012r. o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia SIWZ

  Informacja o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03