Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 04.12.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych UJ w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/696,739/2012 (powt.)

  •  Do Pobrania: Specyfikacja istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 12.12.2012 r., godz. 09:00

     Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

     Do Pobrania:  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03