Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 4.12.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia (2 notebooki) w ramach modernizacji Pracowni Badań Materiałów, Zadanie 5 (Działanie 1 – Modernizacja pracowni Wydziału FAiIS) w ramach projektu: MRPO.01.01.01.-12-087/09, „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. Nr sprawy CRZP/UJ/624/2012.

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 12.12.2012r. 9:00

     Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03