Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dn. 06.12.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie rzecznika patentowego w celu realizacji procedur związanych z ochroną patentową wynalazku w ramach projektu Wielowarstwowa powłoka ochronna do zabezpieczania powierzchni metalowych implantów finansowanego ze środków Unii Europejskiej Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

 •  Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  14.12.2012 r., godz. 10:00 17.12.2012 r., godz. 10:00 19.12.2012 r., godz. 10:00

   Uwaga: Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu )

   Do Pobrania: Zmiana SIWZ wraz z przedłużeniem terminu składania ofert

   Uwaga: Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu )

   Uwaga: Zmiana SIWZ wraz z przedłużeniem terminu składania ofert )

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03