Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 07.12.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/763/2012

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 12.12.2012r. )

   Uwaga: Ogłoszenie z dnia 12.12.2012r. o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w BZP nr 259795 - 2012 data 07.12.2012 r. )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 14.12.2012r. )

  21.12.2012r., godz. 10:00 21.12.2012r., godz. 10:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 04.01.2013r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03