Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 10.12.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sekwenatora wysokoprzepustowego (1 szt.) o parametrach technicznych zawartych w załączniku A do SIWZ wraz z niezbędnym do jego prawidłowego funkcjonowania oprogramowaniem, na potrzeby realizowanego przez Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego projektu badawczego, pt.: Czy adaptacyjna introgresja międzygatunkowa jest powszechna wśród genów ewoluujących pod działaniem doboru równoważącego?, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2012/04/A/NZ8/00662 (umowa UMO-2012/04/A/NZ8/00662), nr sprawy CRZP/UJ/736/2012

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 19.12.2012r., godz. 09:00

     Do Pobrania: Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania 

     Ogłoszenie z dnia 11.01.2013r. o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03