Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 10.12.2012r. o wykonania usługi pralniczej dla potrzeb Domu Gościnnego Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z usługą odbioru i dostawy asortymentu do magazynu mieszczącego się w Domu Gościnnym UJ w Przegorzałach przy ul. Jodłowej 13 w Krakowie.Nr sprawy CRZP/758/2012

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 18.12.2012r. godz. 11:00

    Informacja o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

    Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03