Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 11.12.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy komputerów oraz monitorów dla potrzeb Działu Administracyjno - Gospodarczego UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/789/2012

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Isotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 19.12.2012 r., godz.09:00

     Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

     Ogłoszenie o udzieleniu zamówinia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03