Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Zawiadomienie z dnia 11.12.2012r. o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie Wykonawcy w zakresie druku offsetowego, oprawy i dostawy materiałów dla Wydawnictwa UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/787/2012.

  •  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03