Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 11 grudnia 2012r na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul.Gołębia 24- Nr CRZP/UJ/790,794/2012

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 19.12.2012r, godz.09:00

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania cz.2

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania cz.1

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03