Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 12.12.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie przeglądów, konserwacji, naprawy i wymiany podręcznego sprzętu gaśniczego w obiektach UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/667/2012

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  Załącznik 2 do SIWZ

  Załącznik 3 do SIWZ

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia i modyfikacje do SIWZ z dnia 17.12.2012r. )

   Uwaga: Ogłoszenie z dnia 17.12.2012r. o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w BZP nr 263749 - 2012 data 12.12.2012 r. )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia i modyfikacje do SIWZ z dnia 19.12.2012r. )

   Uwaga: Ogłoszenie z dnia 19.12.2012r. o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w BZP nr 263749 - 2012 data 12.12.2012 r. )

  20.12.2012r., godz. 11:00 28.12.2012r., godz. 11:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 16.01.2013r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03