Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 3.09.2008r o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę pamięci przenośnych USB (pendrive) dla Sekcji Usług Sieciowo-Serwerowych UJ.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 11.09.2008, 10:00

   

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

   Do Pobrania: Zawiadomienie o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania.


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03