Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 13.12.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i instalacji systemu do izoogniskowania z wyposażeniem, dotycząca projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/677/2012

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 18.12.2012r. )

  28.12.2012r., godz.10:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 16.01.2013r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03