Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 13.12.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego w postaci zestawu komputerowego, monitora LED 19 cali wraz z klawiaturą USB dla potrzeb dla potrzeb Instytutu Europeistyki WSMiP UJ w Krakowie (30-252) przy ul. Jodłowej 13. Nr sprawy: CRZP/UJ/655/2012 - POWT.

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 21.12.2012 r., godz. 11:00

     Do Pobrania: ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI I - II POSTĘPOWANIA


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03