Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 14.12.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę karnetów uprawniających do korzystania z usług rekreacyjnych i sportowych dla pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/801/2012)

 •  Do Pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu

   Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

   Termin składania ofert: 21.12.2012 r., godz. 10.00

   Uwaga: Odpowiedzi na pytania do SIWZ )

   Uwaga: Odpowiedzi na pytania do SIWZ )

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03