Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 15.12.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Biochemii Fizycznej (P53), w odniesieniu od jednej do sześciu części zamówienia w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/778/2012

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

    23.01.2013 r. godz.: 10:00

     Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2013/S 035-054903)


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03