Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 15.12.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Immunologii (P41), w odniesieniu od jednej do 7 części zamówienia w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/792/2012.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 23.01.2013 r. godz.: 11:00

   Uwaga: pytania i wyjaśnienia treści siwz - dotyczy części: 2, 4, 6, 7 )

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania - dotyczy części 1 - 6

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania - dotyczy części 7

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2013/S 063-104657)


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03