Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 18.12.2012r. o zamiarze zawarcia umowy na zakup przez Uniwersyttet Jagielloński usługi sieciowego dostępu do bazy czasopism pełnotekstowych JSTOR w roku 2013


  • Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03