Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 19.12.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy spektrometru kwadrupolowego z wyposażeniem dla Wydziału Chemii UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/720/2012.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  28.12.2012r. 12:00 21.01.2013r. 12:00

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  Modyfikacja SIWZ

   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03