Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 21.12.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy platformy wirtualizacyjnej wraz z oprogramowaniem do wirtualizacji oraz systemu sieciowej pamięci masowej (NAS) dla potrzeb Instytutu Psychologii UJ w Krakowie (31-120) przy al. Mickiewicza 3. Nr sprawy: CRZP/UJ/802/2012

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Wartości testu wydajności procesora na dzień ogłoszenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

   Termin składania ofert: 21.12.2012 r., godz. 11:00

   Do Pobrania: Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03