Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dn. 27.12.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę dwukanałowego analogowego rejestratora agregacji w ramach projektu JCET (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków - Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics) dla Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/770/2012)

  •  Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

     Termin składania ofert: 04.01.2013 r., godz. 10:00

    Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

    Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03