Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 28.12.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i instalacyjnych dotyczących pomieszczeń pracowni mikrobiologii w realizowanym budynku MCB, zlokalizowanym przy ul. Gronostajowej 7A w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/822/2012

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik 1 do SIWZ

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 04.01.2013r. )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 10.01.2013r. )

  Załącznik 2 do SIWZ i do pytań i odpowiedzi z dnia 10.01.2013r.

   Uwaga: Ogłoszenie z dnia 10.01.2013r. o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w BZP nr 530762 - 2012 data 28.12.2012 r. )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 16.01.2013r. )

  14.01.2013r., godz. 10:00 18.01.2013r., godz. 10:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 14.02.2013r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03