Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 28.12.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/809, 811-814, 821/2012

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  07.01.2013 r., godz. 09:00 08.01.2013 r. godz. 09:00

   Do Pobrania: Pytania i odpowiedzi do SIWZ

  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

   ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03