Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 03.09.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy oraz montażu sprzętu audio-video do nauki języków dla Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/309/2008

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 11.09.2008, godz.11:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 19.09.2008r. o udzieleniu zamówienia

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03