Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 05.09.2008 o przetargu nieograniczonym na dostawę 2 kopiarek cyfrowych dla Uniwersytetu Jagiellońskiego

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 15.09.2008, godz.10:00

  Pytania do SIWZ wraz z odpowiedziami

  Ogłoszenie o wyniku postępowania

  Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03