Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 12.09.2008r.o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy stacji roboczej oraz zestawu komputerowego na potrzeby Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 22.09.2008r, godz.10:00

     Ogłoszenie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania.

     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03